Korporativni video u digitalnom vremenu je jedna od najbitnijih promotivni materijal koji dopre do ljudi. Pored fotografija, video materijal je najupečatljiviji vid promovisanja.

Korporativni film se odnosi na bilo koju vrstu reklamnog filmskog/video sadržaja. Kreiranog i naručenog od strane preduzeća, kompanije, korporacije ili organizacije. Danas se velika većina sadržaja korporativnog filma hostuje na internetu. Takođe se objavljuje  na stranici sajta kompanije i distribuira putem društvenih mreža ili email marketinga.

Korporativni video sadržaj je usmeren ka jezgru te kompanije koja prodaje demografiju ili interne zaposlene. Korporativna video produkcija je često odgovornost direktora marketinga ili menadžera korporativnih komunikacija. Primeri korporativnog video zapisa uključuju video zapise o korporativnom pregledu, promotivne/brend filmove.

Kako video postaje sastavni deo komunikacione strategije kompanije, često će kompanije objavati korporativne video snimke sa objavama saopštenja za javnost, biltenima i drugim oblicima komunikacije kako bi pojačale doseg i efektivnost poruke.

Kompanije za proizvodnju korporativnog filma koriste marketinški materijal kompanije, smernice svog direktora komunikacije i kopiju specifičnu za sadržaj da bi proizvele korporativni video.

Vreme i razmera korporativne video produkcije mogu u velikoj meri da se razlikuju u zavisnosti od složenosti i razmene poruka.

Neki korporativni video zapisi mogu da koriste samo minimalnu posadu i osnovnu opremu. Drugi biraju za kvalitetniji sadržaj i ugovor sa specijalistima za korporativnu video produkciju čiji je suštinski fokus na kreiranju B2B korporativnog video sadržaja.

Ako Vam je potrebno snimaje video možete se obtratiti ovde